image banner
Một số điểm mới trong quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Lượt xem: 450
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022).

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022).

Nghị định 20/2023/NĐ-CP bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan chủ quản và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Bổ sung trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan chủ quản và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Sửa đổi quy định về vốn dư (khoản vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, dự án bao gồm vốn dư sau đấu thầu, vốn dư do thay đổi tỷ giá, vốn dự phòng không sử dụng hết và các khoản vốn dư khác). Thay thế mẫu đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. Bãi bỏ quy định về xử lý chuyển tiếp quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP và bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP. 

Căn cứ Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2022 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các quy định pháp luật hiện hành, đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện.  Xem nội dung cụ thể các văn bản tại đây

Tin khác
 
12345678910...
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Tất cả: 71713

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Tài chính tỉnh Nghệ An
Trụ sở: Số 368 Đường Lê Nin, Phường Hưng phúc, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (02383).849.037 - Fax: 0383.830.654- email: tc@nghean.gov.vn; congkhainsnn@gmail.com