Số/Ký hiệu văn bản 08/2016/TT-BTC
Ngày ban hành Jan 18, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Huỳnh Quang Hải
Trích yếu Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính
Nội dung Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (thay thế Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính; có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2016);

Tài liệu đính kèm