Số/Ký hiệu văn bản BC-STC.NST
Ngày ban hành Jul 4, 2013 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Viết Đường
Trích yếu Báo cáo tham luận về công tác phối hợp khai thác và sử dụng số liệu từ hệ thống Tabmis
Nội dung

Để chủ động triển khai có hiệu quả dự án Tabmis trên địa bàn, Sở Tài chính đã phối hợp KBNN Nghệ An tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN TW và Ban triển khai Tabmis

Tải nội dung Báo cáo tại đây.


Tài liệu đính kèm