Số/Ký hiệu văn bản 1895/STC-TDT
Ngày ban hành Jul 9, 2013 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Viết Đường
Trích yếu Chấp hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 05/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Nội dung Tải file đính kèm Công vănMẫu biểu.

Tài liệu đính kèm