Số/Ký hiệu văn bản 4586/HD-STC.HX
Ngày ban hành Dec 19, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Mạnh Hưng
Trích yếu v/v hướng dẫn Thực hiện dự toán thu chi ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2015 và công tác báo cáo ngân sách nhà nước
Nội dung

Tài liệu đính kèm