Số/Ký hiệu văn bản Số: 2032/STC-NST
Ngày ban hành Jul 18, 2013 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Viết Đường
Trích yếu Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước tại các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, xã cơ bản kịp thời, đúng chính sách, chế độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước
Nội dung Tải Công văn 2302/STC-NST

Tài liệu đính kèm