Tìm kiếm nội dung dự toán theo năm
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
2 Nghị quyết quyết định dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 2019 Biểu 1-8 23/NQ-HĐND 12/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word
1  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nghệ An 2019 Phụ lục 1-7 571/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định
File Excel
File Word