STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết định về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 2021 38/2020/QĐ-UBND 21/12/2020 Quyết định
File Excel
File Word
1 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2020 - 2022  2019 Biểu 1-13 2389/STC-NST 15/07/2019 Quyết định
File Excel
File Word