STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018 2018 Biểu 1-3 6239/QĐ-UBND 25/12/2017 Quyết định
File Excel
File Word
2 Báo cáo điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019 2019 Biểu 1-7 5599/QĐ-UBND 21/12/2018 Quyết định
File Excel
File Word