Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 10 tháng năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2017 (20/10/2017 09:00 AM)

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2017 ước thực hiện đạt 81,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện đạt 78,5% dự toán và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Thu tiền sử dụng đất đạt 80,2% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động XNK đạt 111,5% dự toán, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2016. Mặc dù thu ngân sách trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm 2016 nhưng vẫn đạt thấp so với tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao. Một số khoản thu đạt tiến độ thấp như thu từ doanh ngiệp Trung ương quản lý đạt 72,5% dự toán, thu công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 70,4% dự toán, thu lệ phí trước bạ đạt 64,1% dự toán; Thu xổ số kiến thiết đạt 70,2% dự toán.

Chi ngân sách địa phương 10 tháng năm 2017 ước thực hiện đạt 76,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 79,6% dự toán, chi thường xuyên đạt 75,9% dự toán. Chi thường xuyên 10 tháng năm 2017 đã đảm bảo chế độ tiền lương, các hoạt động có tính chất thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các sự nghiệp; Ngoài ra thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, các gia đình chính sách,..., đảm bảo kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như VSIP, đường D4 trong Khu kinh tế Đông Nam, Nhà máy xi măng Sông Lam, di chuyển Kho 852 Cục Quân khí. Đảm bảo kinh phí xây dựng các công trình nhà văn hóa, đường giao thông, các công trình thiết yếu cho nhân dân theo đạo thiên chúa giáo, các công trình và trang thiết bị phòng chống bão lụt trước mùa mưa bảo. Bên cạnh đó, chi ngân sách địa phương cũng đã đảm bảo tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017, chi trả các khoản nợ vay vốn tạm ứng KBNN, trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và trả nợ vay Ngân hàng đầu tư phát triển đến hạn, tiền mua và vận chuyển xi măng xây dựng nông thôn mới,...

Ngoài ra, trong 10 tháng năm 2017, Sở Tài chính cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý điều hành tài chính ngân sách, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Thực hiện thu hồi về ngân sách tỉnh các khoản chi thường xuyên được giao mà chưa triển khai, chưa phân bổ, chưa phê duyệt hay chưa thực hiện bất cứ công việc nào của công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu

Nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 2 tháng cuối năm còn hết sức khó khăn. Vì vậy, đề nghị ngành thuế phối hợp với UBND các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, đề ra các biện pháp cụ thể đối với các khoản thu đang đạt tỷ lệ thấp so với tiến độ. Tập trung thanh tra, kiểm tra các ngành nghề tiềm ẩn rủi ro, có khả năng thất thu thuế như kinh doanh bất động sản, xe ô tô, xe máy, xăng dầu, nhà hàng, khách sạn. Kiên quyết xử lý thu hồi các khoản nợ đọng, phấn đấu đến ngày 31/12/2017 giảm xuống dưới 5% so với số thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2017 để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Đối với cơ quan tài chính chủ động tham mưu điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng thu ngân sách trên địa bàn; điều hành chi XDCB theo tiến độ nguồn thu tiền sử dụng đất. Trường hợp địa phương dự kiến bị hụt thu phải đề ra các giải pháp để khắc phục như chủ động dành nguồn dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn tài chính khác của địa phương để bù đắp hoặc điều chỉnh để giảm chi tương ứng.  Thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội

Đồng thời phối hợp với KBNN đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án trong kế hoạch đầu năm, đặc biệt là các công trình, dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ.

                                                                                             Tin: Phòng Ngân sách tỉnh

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu