Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá năm 2019 (06/08/2019 10:43 AM)

Thực hiện Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh sách các tổ chức, cá nhân trên địa bản tỉnh Nghệ An thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá tại Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Công thương. Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá như sau:

            Xem danh sách tại đây.
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu