Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2020 - 2022 (15/07/2019 04:49 PM)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025; Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày  15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

 

Ngày 15/7/2019, Sở Tài chính ban hành Công văn số 2289/STC-NST hướng dẫncác Sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xãđánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022. Xem nội dung và mẫu biểu cụ thể tại đây


                                                                                               Tin: Phòng Ngân sách tỉnh

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu