Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Quy trình cấp mã số đơn vị có quan hệ Ngân sách nhà nước (04/04/2016 01:54 PM)

QUY TRÌNH CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Hình thức nộp:  - Nộp trực tiếp;

                                                                                                - Qua đường bưu điện;

                                                                                                                                 - Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến


1.Trình tự thực hiện

- Các đơn vị, tổ chức:

+ Gửi hồ sơ

+ Nhận kết quả

 - Sở Tài chính Nghệ An:

 + Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số

 + Kiểm tra hồ sơ

 + Trả kết quả

2. Cách thức thực hiện

+ Nơi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: Bộ phận một cửa Sở Tài chính

+ Nộp hồ sơ trực tuyến: mstt.mof.gov.vn

+ Nơi thụ lý hồ sơ và trả kết quả: Phòng Ngân sách tỉnh Sở Tài chính Nghệ An

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Chi tiết tại Phụ lục số 01, 02

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hợp lệ

- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện

Đơn vị, tổ chức có quan hệ với ngân sách

6. Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính Nghệ An

7. Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử (mã vạch)

8. Lệ phí

Không

9.Cơ sở pháp lý

Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sáchPHỤ LỤC SỐ 01:

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB


A

Thành phần hồ sơ: gồm Tờ khai đăng ký mã số và hồ sơ liên quan kèm theo

I

Trường hợp cấp lần đầu

1

Đăng ký mã số các dự án đầu tư XDCB (giai đoạn chuẩn bị đầu tư): Mẫu tờ khai số 02-MSNS-BTC kèm theo Bản y sao Quyết định cho phép lập dự án hoặc báo cáo KTKT/Khảo sát, tư vấn, lập quy hoạch chi tiết,...

2

Đăng ký mã số dự án đầu tư XDCB(giai đoạn thực hiện đầu tư): Mẫu tờ khai số 03-MSNS-BTC kèm theo Bản y sao Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT công trình hoặc dự án đầu tư XDCB, Quyết định điều chỉnh(nếu có).

3

Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án: Mẫu tờ khai số 04-MSNS-BTC kèm theo Bản y sao Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT công trình hoặc dự án đầu tư XDCB (Áp dụng trường hợp chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện dự án), Quyết định điều chỉnh(nếu có).

II

Trường hợp cấp lại (Giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất, bị rách, nát, hỏng hoặc các chỉ tiêu trên giấy chứng nhận thay đổi)

1

 Giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất, bị rách, nát, hỏng: Đơn vị làm việc với Phòng Ngân sách tỉnh để được cấp lại

2

Các chỉ tiêu trên giấy chứng nhận thay đổi (như tên đơn vị, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên): Đơn vị gửi Thông báo theo Mẫu số 06-MSNS-BTC

 

 


 

PHỤ LỤC SỐ 02:

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

 

A

Thành phần hồ sơ gồm Tờ khai đăng ký mã số và hồ sơ liên quan kèm theo

I

Trường hợp cấp lần đầu

-

 

Đăng ký mã số đơn vị quan hệ với ngân sách:

+ Đối với các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách: Tờ khai số 01-MSNS-BTC và Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số theo mẫu số 07-MSNS-BTC kèm theo Bản y sao Quyết định thành lập đơn vị

+ Đối với đơn vị khác có quan hệ ngân sách: Tờ khai số 01-MSNS-BTC kèm theo Văn bản thành lập đơn vị, văn bản cơ quan NN có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với Doanh nghiệp).

II

Trường hợp cấp lại (Giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất, bị rách, nát, hỏng hoặc các chỉ tiêu trên giấy chứng nhận thay đổi)

1

 Giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất, bị rách, nát, hỏng: Đơn vị làm việc với Phòng Ngân sách tỉnh để được cấp lại

2

Các chỉ tiêu trên giấy chứng nhận thay đổi (như tên đơn vị, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên): Đơn vị gửi Thông báo theo Mẫu số 06-MSNS-BTC

 

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

1.Nhận hồ sơ mã số: Đ/c Bùi Xuân Huy (SĐT: 0915.567.625; 0934.477.686)

2.Giải đáp thắc mắc: Đ/c Lê Thị Dung - Văn phòng Sở  (0915.978.109)


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu