Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Triển khai Thông tư 185/2015/TT-BTC (19/02/2016 03:24 PM)

Ngày 17/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 185/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thay thế Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách, Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

Theo đó, Sở Tài chính đã có Công văn số 264/STC-NST ngày 19/2/2016 về việc thực hiện Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính và triển khai đăng ký mã số qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị dự toán cấp 1; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Phòng Tài chính – kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, triển khai Thông tư nêu trên kịp thời đến các đơn vị có liên quan được biết. 

Xem nội dung Công văn số 264/STC-NST tại đây; Thông tư 185/2015/TT-BTC tại đây; tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại đây.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu