Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán đấu giá trụ sở cũ đã thu hồi của Trạm giống chăn nuôi Nam Đàn
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán đấu giá trụ sở cũ đã thu hồi của Trạm giống chăn nuôi Nam Đàn
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Khu vui chơi giải trí Cửa Hội
Thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá năm 2019Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá trụ sở cũ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Nam Đàn
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá trụ sở cũ Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Kỳ Sơn tại khối 2 Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Bảng tiêu chí và thang điểm chấm Lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản công trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Tài chính tổ chức bán
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá trụ sở cũ Trường THCS Văn Sơn (nay là Trường THCS Nguyễn Thái Nhữ) tại xóm 2 xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản
Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, thông báo giá theo Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 25/7/2018
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu