Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Triển khai Thông tư 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quản lý tài chính Nhà nước với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (18/04/2022 09:40 AM)

Ngày 6/4 năm 2022 Bộ Tài chính  đã ban hành Thông tư 23/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 225/VPUB-KT ngày 13/4/2022 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố và thị xã để kịp thời triển khai thực hiện.

Theo đó, đối với viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách, căn cứ hiệp định, thỏa thuận viện trợ, Bộ Tài chính phối hợp với bên tài chính giải ngân vốn viện trợ về ngân sách Nhà nước, chuyển ngoại tệ về Quỹ ngoại tệ tập trung của NSNN.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 21/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; đồng thời bãi bỏ Thông tư 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Xem cụ thể nội dung các văn bản tại đây

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu