Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Đề nghị tham gia góp ý dự thảo NQ về phân cấp quản lý tài sản theo Công văn số 2058/UBND-KT ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An (01/03/2018 02:41 PM)

Tài liệu đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết , dự thảo Quyết định Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

Nội dung đính kèm: Dự thảo Nghị quyết

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu