Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công văn 4511/STC-NST v/v xin ý kiến góp ý dự thảo quyết định Cơ chế quản lý điều hành ngân sách năm 2020 (13/12/2019 04:46 PM)

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Sở Tài chính được giao dự thảo quyết định của UBND tỉnh về Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2020.

Để hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 12, Sở Tài chính xin ý kiến góp ý của các ngành, các cấp, các đơn vị bằng văn bản hoặc ghi trực tiếp vào dự thảo (Tài liệu xin ý kiến, Sở Tài chính đăng tải tại đây) và gửi bản cứng về Sở Tài chính (bản mềm theo địa chỉ hungstcna@gmail.com) trước ngày 19/12/2019 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan./.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu