Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công bố tỷ lệ Chính phủ cho các địa phương vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ năm 2021 (12/03/2021 01:59 PM)

Ngày 19/02/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-BTC về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ Tài chính giữ nguyên tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tại Quyết định số 1164/QĐ-BTC ngày 18/7/2018 cho năm 2021. Như vậy, trong năm 2021, tỉnh Nghệ An tiếp tục giữ nguyên tỉ lệ vay lại Chính phủ là 50% vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương khi đề xuất các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 phải có đánh giá về điều kiện vay và thành tố ưu đãi của khoản vay theo phương pháp tính quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài nhằm đảm bảo an toàn tài chính ngân sách địa phương trong các năm tiếp theo./.


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu