Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Một số nhiệm vụ giải pháp quản lý điều hành ngân sách nhà nước trong quý II năm 2020
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020
               Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2020 ước thực hiện đạt 4.388 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu nội địa đạt 4.138 tỷ đồng, đạt 30,8% dự toán và tăng 32,5% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 250 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán và bằng 60,3% so với cùng kỳ. Như vậy, mặc dù dự báo tình hình thu ngân sách từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh gặp rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 và tác động của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhưng dự kiến thực hiện thu ngân sách quý I năm 2020 vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao và tăng so với cùng kỳ năm 2019.
Tình hình chung về thị trường Nghệ An tháng 3 năm 2019
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 so với tháng 02/2019 ở mức 99,58% giảm 0,42%. 
Tình hình chung về thị trường Nghệ An tháng 9 năm 2018
              Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 so với tháng 8/2018 ở mức 100,40% tăng 0,40% (thấp hơn 0,19% so với mức tăng bình quân cả nước).
Tình hình chung về thị trường Nghệ An tháng 5 năm 2018

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 so với tháng 4/2018 ở mức 100,66% tăng 0,66% (cao hơn chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả nước là 0,11%).

Tình hình chung về thị trường Nghệ An tháng 3 năm 2018
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2018 so với tháng 2/2018 ở mức 99,27% giảm 0,73%
Tình hình chung về thị trường Nghệ An tháng 12 năm 2017
              Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 so với tháng 11/2017 ở mức 100,16% tăng 0,16%. Cụ thể so với tháng trước như sau: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 99,60% giảm 0,40%, trong đó: lương thực 100,70% tăng 0,70%, thực phẩm 99,35% giảm 0,65%, ăn uống ngoài gia đình 99,65% giảm 0,35%; nhóm đồ uống và thuốc lá 100,64% tăng 0,64%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép 102,01% tăng 2,01%; nhóm nhà ở, điện, nước chất đốt và VLXD 100,16% tăng 0,16%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình 100,24% tăng 0,24%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế 100,09% tăng 0,09%; nhóm mặt hàng giao thông 100,98% tăng 0,98%; nhóm mặt hàng bưu chính viễn thông 99,95% giảm 0,05%; nhóm mặt hàng giáo dục 99,78% giảm 0,22%; nhóm mặt hàng văn hóa, giải trí và du lịch 100,01% tăng 0,01%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác 100,76% tăng 0,76%. Chỉ số giá vàng 99,99%, kiểu nhẫn tròn 1-2 chỉ  99,81% giảm 0,19%; chỉ số giá đô la mỹ, loại tờ 50-100USD 100,18% tăng 0,18%.
Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch số 827/KH-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2928/UBND-KT ngày 28/4/2017 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Tài chính đã tổ chức hướng dẫn các Sở, ngành, đơn vị xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc ngành lĩnh vực quản lý. 

Tình hình chung về thị trường Nghệ An tháng 10 năm 2017
       Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2017 so với tháng 9/2017 ở mức 100,40% tăng 0,40% (thấp hơn 0,01% so với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả nước)
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 10 tháng năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2017
               Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2017 ước thực hiện đạt 81,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện đạt 78,5% dự toán và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016. Thu tiền sử dụng đất đạt 80,2% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động XNK đạt 111,5% dự toán, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2016
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu