Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Triển khai Thông tư 23/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quản lý tài chính Nhà nước với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài
       Ngày 6/4 năm 2022 Bộ Tài chính  đã ban hành Thông tư 23/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 225/VPUB-KT ngày 13/4/2022 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố và thị xã để kịp thời triển khai thực hiện
Xin ý kiến dự thảo Dự toán ngân sách năm 2022 trình HĐND tỉnh Nghệ An
Triển khai Thông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28/6/2021 của Bộ Tài chính
Triển khai Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tại Điều 17, Luật Quản lý nợ công đã quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp tỉnh trong quản lý nợ chính quyền địa phương; đồng thời, tại Công văn số 1983/VPCP-KTTH ngày 14/3/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định phân công chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính ở các địa phương và cơ chế phối hợp của các Sở, ban, ngành khác với Sở Tài chính trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương. Để tạo sự chủ động cho các cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nêu trên, ỦBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 về quy chế phối hợp trong quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nghệ An: Thu ngân sách 10 tháng ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng
        Thông tin trên được UBND tỉnh Nghệ An cho biết vào sáng 23/10 tại cuộc họp thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.
Hướng dẫn thực hiện cắt giảm thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020
Thực hiện Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 8/7/2020 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020, kính đề nghị các Sở, ngành, các đơn vị dự toán cấp 1, UBND các cấp triệt để tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của 6 tháng cuối năm 2020
Tình hình chung về thị trường Nghệ An tháng 6 năm 2020
Một số nhiệm vụ giải pháp quản lý điều hành ngân sách nhà nước trong quý II năm 2020
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020
               Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2020 ước thực hiện đạt 4.388 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu nội địa đạt 4.138 tỷ đồng, đạt 30,8% dự toán và tăng 32,5% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 250 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán và bằng 60,3% so với cùng kỳ. Như vậy, mặc dù dự báo tình hình thu ngân sách từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh gặp rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 và tác động của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhưng dự kiến thực hiện thu ngân sách quý I năm 2020 vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao và tăng so với cùng kỳ năm 2019.
Tình hình chung về thị trường Nghệ An tháng 3 năm 2019
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 so với tháng 02/2019 ở mức 99,58% giảm 0,42%. 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu