Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nghệ An
Nghị quyết điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015, tỉnh Nghệ An
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Nghệ An
Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt quyết toán NSNN năm 2014
Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt quyết toán NSNN năm 2013
Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt quyết toán NSNN năm 2012
Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt quyết toán NSNN năm 2011
Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt quyết toán NSNN năm 2010
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu