Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ TÀI CHÍNH NGHỆ AN (01/06/2011 10:50 AM)

1. Ông: Nguyễn Xuân Hải       

    Chức vụ: Giám đốc

           Điện thoại:0383.845095

2. Ông: Nguyễn Ngọc Đức

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Điện thoại: 0383.8608268

3. Ông: Trần Việt Dũng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Điện thoại: 0383.847233

4. Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Điện thoại: 

II. Các phòng ban:

1. Văn phòng Sở

Chánh văn phòng: Hồ Nghĩa Đức 

Điện thoại: 0913.095.119

2. Phòng Ngân sách tỉnh

Trưởng phòng: Nguyễn Việt Hưng
Điện thoại: 0383.844510 

3. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp 

Trưởng phòng: Phan Hữu Thắng 
Điện thoại: 0383.841330

4. Phòng Quản lý giá và Công sản

Trưởng phòng: Hoàng Minh Quân
Điện thoại: 0383.842590

5. Phòng NS Huyện Xã

Trưởng phòng: Đậu Xuân Quyền 
Điện thoại: 0383.849252 

6. Phòng Tài chính Đầu tư
Trưởng phòng: Tạ Quang Thoan 
Điện thoại: 0383.561882 

7. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Đậu Thị Minh Loan 
Điện thoại: 0383.561297 

8. Phòng Tài chính Doanh nghiệp

Trưởng phòng: Phan Ngọc Châu

Điện thoại: 0383.847224 - 0383.561654

9. Trung tâm Hỗ trợ, tư vấn Tài chính

Giám đốc Trung tâm: Phan Văn Ngôn

Điện thoại: 0948962789


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu