văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
17/2019/QĐ-TTg 08/04/2019 Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu Tải về
32/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Tải về
02/2019/TT-BTC 14/01/2019 Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính Tải về
54/2018/TT-BTC 06/08/2018 Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021 Tải về
129/2017/TT-BTC 04/12/2017 Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên Tải về
830/BTC-KBNN 22/01/2018 v/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung của mục lục NSNN Tải về
17809/BTC-KBNN 29/12/2017 Về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới Tải về
17676/BTC-KBNN 28/12/2017 v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS Tải về
17304/BTC-KBNN 21/12/2017 v/v hướng dẫn chuyền nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm Tải về
Thông tư số 61/2017/TT-BTC 15/06/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ Tải về
69/2017/TT-BTC 07/07/2017 Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm Tải về
61/2017/TT-BTC 15/06/2017 Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ Tải về
7078/BTC-KBNN 30/05/2017 v/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Tải về
58/2017/TT-BTC 13/06/2017 Thông tư Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi,vùng đặc biệt khó khăn Tải về
6695/BT-KBNN 23/05/2017 v/v Hướng dẫn bổ sung chế độ KTNN áp dụng cho Tabmis Tải về
343/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách Tải về
4754/BTC-KBNN 11/04/2017 Hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA và vốn vay ưu đãi, viện trợ nước ngoài Tải về
111/2016/TT-BTC 30/06/2016 Thông tư Quy định về quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Tải về
326/2016/TT-BTC 23/12/2016 Thông tư Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Tải về
300/2016/TT-BTC 15/11/2016 Thông tư Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Tải về