www.sotaichinh.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
CÔNG KHAI NỢ CÔNG
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm, ngành Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu, công tác quản lý thu chi, số thu ngân sách đang tịnh tiến dần đến số chi và công tác quản lý vốn đầu tư công, quyết toán vốn đầu tư được đẩy mạnh.

Xem tiếp...

 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

Xem tiếp...

 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
Skip portletPortlet Menu