www.sotaichinh.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
CÔNG KHAI NỢ CÔNG
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Chiều ngày 20/5/2022, Chi bộ Tài chính đầu tư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Là đại hội điểm của Đảng bộ Sở Tài chính.

Xem tiếp...

 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện Công văn số 225/VPUB-KT ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Xem tiếp...

 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
Skip portletPortlet Menu